24/3/18 נופים ומצוקים בדרום רמת הגולן

המכירה הסתיימה