אורלי אלקלעי - סדנא בית ציוני אמריקה

המכירה הסתיימה