28/9/18 - סוכות - חולות חלוצה, נחל סכר

המכירה הסתיימה