10/2/18, לאורך מצוק ההעתקים

המכירה הגיעה לכמות המקסימלית