20/1, לאורך מצוק ההעתקים

המכירה הגיעה לכמות המקסימלית