HE  EN
תרומה לעיתים לתורה - הוראת קבע באשראי
תרומה בהוראת קבע באשראי לעיתים לתורה - התרומה מוכרת לסעיף 46 במס הכנסה, לאחר התרומה תקבלו קבלה ישירות למייל.

"עיתים לתורה" הינו מסגרת לימודית יציבה, המותאמת במיוחד עבור אלו שאינם במסגרת ישיבתית וחפצים להיות שייכים לעומקה של תורה.

עיתים לתורה שם לו למטרה לתת כלים ללימוד גמרא בעיון באופן שיטתי ומובנה, סוגיא אחר סוגיא, נושא אחר נושא, מלווה אתכם במציאת המענה המתאים ביותר עבורכם ללימוד משמעותי. מסלולי ההמשך המגוונים של עיתים לתורה פותחים בפניכם, בוגרי הישיבות, את האפשרות להמשיך ללמוד ברצינות גם בשנים הבאות.
סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור סכום תרומתך
1. תרומה בהוראת קבע לעיתים לתורה
פרטי התורם

פרטי האשראי
  • *הוראת קבע
    תשלום חודשי
    2019-10-15