HE  EN
הצטרפו להפועל קטמון ירושלים!

מחירי דמי החבר לעונת 2019/2020 הם:

  • חברות בעמותה: 1,200 ₪ (*).
  • למצטרפים לעמותה בפעם הראשונה: 960 ₪ (*).
  • בני/ות נוער, בני/בנות שירות, חיילים/ות בסדיר, סטודנטים/ות לתואר ראשון, גמלאים/ות (גברים בני 67+, נשים בנות 62+), נכים/ות, עולים/ות חדשים/ות: 750 ₪ (*)
  • חברות לבני זוג - המקיימים משק בית משותף בלבד: 2,000 ₪ (**).
  • חברות להורה + נער/ה מגיל 8 עד 18: 1,400 ₪ (***)
  • חברות זהב בעמותה: 2,000 ₪ (****)

חריגים - ניתן לבקש הנחה מועדת חריגים. קוד הנחה יישלח אליכם.

ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, בהוראת קבע בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית לחשבון העמותה. ניתן לשלם ב-8 תשלומים בכרטיס.

המעוניינים בתשלום בצ'ק או במזומן - ניתן לפנות ל - guy.eyal@katamon.co.il


* חברות בעמותה כוללת מנוי למשחקי הבית.

** שתי חברויות בעמותה ושני מנויים למשחקי הבית.

*** חברות אחת בעמותה ושני מנויים למשחקי הבית: מנוי רגיל ומינוי נער/ה (עד גיל 18).

**** חברות זהב מורכבת מחברות אחת וכן מתרומה בסך 800 ש״ח, אותה רשאי חבר העמותה לתרום למטרה ספציפית לבחירתו.

***** אם בסופו של דבר לא תוקם קבוצת נשים בוגרות בעונה הבאה, התורם לכך יזוכה בסכום התרומה.

 

שימו לב:

  1. החברות בעמותה תכלול השנה מספר הטבות ובכלל זה עדיפות ברכישת כרטיסים למשחקי חוץ ומשחקי גביע.
  2. המנוי למשחקי הבית אינו כולל את משחקי הגביע.
  3. החברות תקפה מ-1.6.19 עד 31.5.20.
 
לידיעתכם:
הטופס מאובטח נגד גניבת הנתונים.
לשאלות לגבי הצטרפות לעמותה ועניינים כספיים ניתן לפנות ל- yonatane@katamon.co.il

במקרה של בעיות טכניות ניתן לפנות ל - guy.eyal@katamon.co.il

סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור מחיר יחידה כמות סה"כ
1. חברות בעמותה 2019/20 - יחיד 1,200.00 0.00 ₪
2. חברות בעמותה 2019/20 - זוגי 2,000.00 0.00 ₪
3. חברות בעמותה 2019/20 - חברות זהב 2,000.00 0.00 ₪
4. חברות בעמותה 2019/20 - הורה וילד 1,400.00 0.00 ₪
5. חברות בעמותה 2019/20 - שנה ראשונה 960.00 0.00 ₪
6. חברות בעמותה 2019/20 - מחיר מוזל 750.00 0.00 ₪
7. חברות בעמותה 2019/20 - השלמה לחברות זהב 800.00 0.00 ₪
8. חברות בעמותה 2019/20 - ילד נוסף 200.00 0.00 ₪
9. תרומה נוספת 50.00 0.00 ₪
10.  
פרטי הלקוחפרטי האשראי