ClickSrore אתר חנות - הקמה חד פעמית
תשלום עבור הקמת אתר חד פעמית שירות ClickBiz.Store 

- עלות הקמה חד פעמית - 999 ש"ח + מע"מ 

- בתשלום חודשי ללא התחייבות - 199 ש"ח + מע"מ
(החיוב החודשי ייחל רק לאחר הקמת האתר וקבלת אישור מצד הלקוח).
סה"כ לתשלום:
1,168.83
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מסים סה"כ
1. אתר ClickStore מסלול שנתי - עלות הקמה חד פעמית 999.00 1,168.83 1 999.00 1,168.83
פרטי הלקוח
  • *  • *


פרטי האשראי
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *