HE  EN
תרומה להפועל קטמון ירושלים
תודה רבה על נכונותכם לתרום להפועל קטמון ירושלים!
העמותה שלנו מאושרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
לפרטים פנו לגדעון ברעם במייל: gideon@katamon.co.il
סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור סכום תרומתך
1. תרומה
פרטי התורם

פרטי האשראי