HE  EN
חופשי מתחדש

מנוי חופשי מתחדש

– בעת ההרשמה תשלום ראשון חלקי על פי יתרת ימי החודש הנוכחי
– הוראת קבע תתבצע בראשון לכל חודש קלנדרי
– ביטול יתאפשר רק לאחר חודשיים קלנדריים מלאים
– הודעה על ביטול במייל בלבד לא יאוחר מה 10 לחודש הקודם לביטול
– יתאפשרו עד 4 הקפאות לתקופה ובסך הכל עד חודש ימים (תקופה היא 12 חודשים).
– הקפאה תתאפשר כימים בתום התקופה (לדוגמא: מנוי הוקפא לשבועיים, מודיע ב 6.3 שרוצה להפסיק מנוי. המנוי יופסק ב 1.4 ואז יתווספו שבועיים כך שהמנויי בתוקף עד ה 14.4)
– בתום 12 חודשים מלאים יש לחדש את המנוי.

סה"כ לתשלום:
340.00
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מסים סה"כ
1. חופשי מתחדש 290.60 340.00 1 290.60 340.00
פרטי הלקוח
 • *
 • *
 • *

 • *
פרטי האשראי
 • *הוראת קבע
  12
  תשלום חודשי
  2019-06-21
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *