תרומה בהוראת קבע
תרומה להחזקת מרכזי הלימוד וכולל אברכים שעל ידי אגודת שערי דעה [ע"ר 580148385]
דף זה מאובטח ברמת אבטחה גבוהה כמו של אתרי בנקים!
קבלה מוכרת לצרכי מס ע"פ סעיף 46 של מס הכנסה תישלח אוטומטית ומיידית בסיום התרומה לתיבת הדוא"ל. 
לסיוע באמצעות תרומה חד פעמית לחצו כאן. 
תבורכו מן השמים!
סה"כ לתשלום:
2.00
  תיאור סכום תרומתך
1. תרומה בנדבת לב להחזקת בית המדרש (סכום חודשי קבוע)
2. תרומה בנדבת לב חד פעמי
פרטי התורם


פרטי האשראי
  • *הוראת קבע
    תשלום חודשי
    2019-10-15