תרומה חד פעמית - 120 ש"ח
סה"כ לתשלום:
120.00
  תיאור סכום תרומתך
1. תרומה עבור כל פעילות שדולת הנשים
פרטי התורם