HE  EN
רותי דריאל- חזרה לב ההורות: סדנה אתגרים נפוצים
תודה על התעניינותך בסדנת ההורים "אתגרים נפוצים"- הכוח להיות הורה חלק ג'!

לצורך השלמת הרישום והבטחת מקומך בסדנה,
 
יש להשלים את התשלום המאובטח.

 להתראות! רותי
 
סה"כ לתשלום:
950.00
  תיאור מחיר יחידה כמות סה"כ
1. סדנת "אתגרים נפוצים" 950.00 1 950.00
2.  
פרטי הלקוח

פרטי האשראי