HE  EN
27/4, יום חמישי בחבל לכיש

 בית גוברין, שמורת גד וחבל לכיש. 

יום חמישי, 27/4

נפגשים: 09:00 תחנת דלק בית גוברין.

סיום: אחה"צ באותו אזור.

טיול 4X4 בקצב נינוח של יום חמישי, כולל סשן הדרכת נהיגה. 

בהדרכת מוסמך שטח של שבילים 4X4, עודד גיל

 

 

תשלום מהווה הסכמה לתנאים הבאים:

1. ביטול השתתפות: 1-3 ימים לפני מועד הטיול – 50% מעלות הטיול. ביום הטיול – מלוא התשלום.

2. נסיעה בשטח עלולה לגרום נזק לרכב.

3. מארגני הטיול לא אחראים לכל נזק שייגרם לרכב המשתתף בטיול.

4. רכב שיתקע במסלול יחולץ במידת האפשר בעזרת המדריך והקבוצה לכביש הקרוב.

5. במידה שלא ניתן לחלץ יוזמן גרר. עלות הגרר והחילוץ תחול על בעל הרכב/המטייל.

6. בהתאם לתנאי השטח וקצב ההתקדמות של הקבוצה עשויים מדריכי הטיול להודיע תוך כדי מהלך הטיול על שינויים במסלול.

7. הנהג ברכב מצהיר שיש לו רשיון רכב וכן רשיון נהיגה בתוקף. כמו כן שיש לרכב ביטוח בתוקף- חובה, מקיף וצד ג' 

סה"כ לתשלום:
300.00
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מע"מ סה"כ
1. 27/4, טיול יום חמישי אל חבל לכיש 256.41 300.00 1 256.41 300.00
2.  
פרטי הלקוח
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

 • *
פרטי האשראי
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *