17.8 טיול לילה הרי ירושלים

המכירה הגיעה לכמות המקסימלית