HE  EN
רוצים לחיות בלי מכרות (ע

הפישלת וגם חקרת?  לא לטיוח אסון נחל אשלים!

תרמו ועזרו לנו לעצור את הטיוח בחקירת הזיהום החמור בנחל אשלים.

המשרד להגנת הסביבה שכשל באכיפת החוק אל מול חברת כיל הוא זה שחוקר עתה את נסיבות אסון אשלים.

עמותת רוצים לחיות בלי מכרות שכבר בלמה בעבר בבית המשפט את החברה המזהמת צריכה את עזרתכם.

 

 www.nobarir.com

קישור לאתר שלנו

סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור סכום תרומתך
1. סכום תרומתך
פרטי התורם





פרטי האשראי