HE  EN
פדיון כפרות
בערב יום הכיפורים, נהוג לערוך 'כפרות' על תרנגול (לזכר) או תרנגולת (לנקבה). את העופות תורמים לעניים;
כיום, המנהג הוא לערוך 'פדיון כפרות' על כסף אותו מפרישים לצדקה. את הכסף מומלץ להעביר לצדקה עוד קודם יום הכיפורים.
ניתן לקיים את המנהג ולערוך 'פדיון כפרות' - גם בלי לצאת מהבית - באמצעות האינטרנט.
לקריאת נוסח ה"כפרות" - הקישו כאן: 
סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור סכום תרומתך
1. פדיון כפרות
פרטי התורם
  • *
  • *
  • *

  • *
פרטי האשראי

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *