אורלי אלקלעי - 6.6 עליית הגג של ג'וד, עמק יזרעאל

המכירה הסתיימה