HE  EN
קמחא דפסחא - סיוע לקראת פסח

ידידים יקרים,  בעוד פחות משבועיים נסב לשולחן ליל הסדר, כל אחד עם משפחתו שלו, ביחד עם עוד מיליוני יהודים ברחבי העולם. האווירה בבית תהיה חגיגית, כזו השמורה רק לחג הפסח, חג החירות.

את ליל הסדר נפתח בקריאת ההגדה, בהכרזה: "הא לחמא עניא די אכלו אבתהנא בארעא דמצרים. . כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח – זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים . . כל נזקק מוזמן לבוא ולהצטרף לסעודה, כל מי שצריך יכול להצטרף לשולחן הפסח".

מדוע אנו פותחים בקריאה לעניים להצטרף אל השולחן? מדוע דווקא ברגעי התעלות נשגבים, ברגעים בהם אנו אמורים לחוש טעם של חירות, ההגדה מזכירה לנו על קשיי עוני ובדידות?

אין זאת אלא שיהודי אינו מסוגל לשבת באווירה חגיגית, כשהוא יודע שיש משפחות מבני עמו, אחיו ואחיותיו, שאין ידם משגת לקנות יין, בשר או מצות לחג. יש ילדים ששרים את שיר האביב האהוב – "תפרו לי בגד עם כיסים, מלאו כיסי באגוזים" אך בעיניהם מבט עצוב. כיסים לא חסר להם, אבל להרבה מהם לא יהיה שום אגוז בחג הפסח השנה בתוך הכיס. וכשאין אגוזים כנראה שגם מצות בקושי יש, ומי מדבר על בשר ודגים ושאר מצרכים.

'חב"ד - יהדות בקהילה' בשיתוף עם 'רשת חב"ד הקריות' וארגון החסד 'כולל חב"ד', מפעיל מידי שנה מפעל "קמחא דפסחא" המספק סלי מזון ותלושי קניה למשפחות נזקקות לקראת חג הפסח. אתם יכולים להיות שותפים!

התרומה שלכם כמעט ומכפילה את עצמה! על כל תרומה שלכם לקניית סל מזון למשפחה בסך 360 ש"ח, המשפחה תקבל לידיה שווי של 500 ש"ח!

בזכות השמחה שנביא לעשרות משפחות נזקקות, נזכה לשמוח השנה בחג הפסח בבית המקדש, "ושם נאכל מן הזבחים ומן הפסחים".

נ.ב. לעמותה אישור לקבלת תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה עם זיכוי מס תישלח אליכם מיד בהגיע תרומתכם.

ברוכים תהיו!

הרב פינחס מרטון

סה"כ לתשלום:
360.00
  תיאור סכום תרומתך
1. מתנות לאביונים - סיוע למשפחה נזקקת
פרטי התורם
  • *  • *
פרטי האשראי

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *