גבי לסקי פריימריז מרצ 2019
אני רצה לכנסת
סה"כ לתשלום:
1,000.00
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מע"מ סה"כ
1. תרומה עבור גבי לסקי לפריימריס
854.70
1,000.00
1
854.70
1,000.00
פרטי הלקוחפרטי האשראי