20/9/18 - מועדון יום ה' - מדבר יהודה והמרסבא

המכירה הסתיימה