HE  EN
עמותת אבות גאים
עלות דמי חבר בעמותה הינם 120 ש"ח ליחיד ו- 180 ש"ח לזוג.
עלות הגשת בקשה לעזרה פיננסית הינם 300 ש"ח למי שאינו חבר עמותה ו- 70 ש"ח לחבר עמותה.

אנא בחר את התשלום המתאים.

לשאלות בנושא אנא פנה לטלפון 054-4736596 או במייל haiaviv1@gmail.com


סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור מחיר יחידה כמות סה"כ
1. דמי חבר עמותה ליחיד 120.00 0.00 ₪
2. דמי חבר עמותה לזוג 180.00 0.00 ₪
3. הגשת בקשה לעזרה פיננסית למי שאינו חבר עמותה 300.00 0.00 ₪
4. הגשת בקשה לעזרה פיננסית לחבר עמותה 70.00 0.00 ₪
5. דמי השתתפות למשתתף בכל סדנת הפונדקאות (10 מפגשים)- למי שאינו חבר עמותה- 100 ש"ח לכל הסדנה 100.00 0.00 ₪
6. דמי השתתפות למשתתף למפגש יחיד בסדנת הפונדקאות למי שאינו חבר עמותה- 20 ש"ח למפגש 20.00 0.00 ₪
פרטי הלקוח


פרטי האשראי