HE  EN
קומבינציה עסקית מהסרטים
נא לקרוא בעיון! בביצוע התשלום הנך מאשר/ת את כל התנאים המפורטים כאן.
 1. ההפקה כוללת בימוי, שעת צילום בסטודיו במצלמה אחת, סאונד, תאורה, עריכת וידאו, והכנה לשידור.
 2. יופק סרט שיווקי באורך של עד 50 שניות, סרט תוכן בסיסי באורך של עד 4 דקות, צילום סטילס תדמיתי אחד.
 3. יש לוודא את אורך הסרטים טרם הצילומים. חריגה באורכים בין 30-60 שניות יהיו בעלות נוספת.
 4. הצילומים בסטודיו יוצגו ללקוח בזמן אמת והוא יאשר אותם במקום לשביעות רצונו.
 5. כל הסרטים יערכו בסגנון זהה ובהתאם לאריזה גרפית מיתוגית שתעוצב ותאושר מראש עם הלקוח.
 6. במידת הצורך יערך סבב עריכה נוסף אחד בלבד לסגירת גרסה סופית של הסרטים.
 7. צילומים, תמונות, משמרות עריכה, גרסאות וסרטים נוספים יהיו בעלות נוספת לפי דרישה.
 8. הסרטים הסופיים יימסרו ללקוח באינטרנט כקבצים באיכות גבוהה וללא חומרי הגלם.
 9. בתחילת כל סרטון יופיע בפינת המסך לוגו קטן של ״גלימפס״ למשך כמה שניות.
 10. גלימפס רשאים לעשות שימוש בחומרים המצולמים לצורך שיווק של עצמם בכל מדיה.
 11. ביצוע התשלום מהווה הסכמה לכל התנאים והלקוח מתחייב לא להציג כל טענה, או דרישת פיצוי.
סה"כ לתשלום:
1,990.00
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מע"מ סה"כ
1. קומבינציה עסקית מהסרטים 1,700.85 1,990.00 1 1,700.85 1,990.00
2. איפור 418.80 490.00 0.00 ₪ 0.00 ₪
3. תוספת 2 צילומי סטילס תדמיתיים 418.80 490.00 0.00 ₪ 0.00 ₪
פרטי הלקוח

פרטי האשראי