16/2/18, מועדון לנדרובר - הדרכת טרשים

המכירה הגיעה לכמות המקסימלית