HE  EN
דף תשלום לתצפית וניווט לילה בגבעתיים
בטופס זה ניתן להסדיר את התשלום ולהבטיח את מקומכם לניווט לילה של Navigo.
פרטי האירוע, שעות הפעילות ומידע נוסף מצוי באתר.
סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מסים סה"כ
1. כרטיס למשתתף (מצפה כוכבים + ניווט לילה) 85.47 100.00
(מחיר מחירון 100.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
2. כרטיס משתתף - ניווט לילה בלבד 51.28 60.00
(מחיר מחירון 60.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
3. כרטיס משתתף - מצפה כוכבים בלבד 42.74 50.00
(מחיר מחירון 50.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
4. השכרת צ'יפ אלקטרוני (חובה) - אפשר אחד לקבוצה 8.55 10.00
(מחיר מחירון 10.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
5. רכישת פנס ראש 17.09 20.00
(מחיר מחירון 20.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
6. רכישת מצפן אצבע ספורטיבי 25.64 30.00
(מחיר מחירון 40.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
7. רכישת מצפן קטן - מושלם לילדים 5.13 6.00
(מחיר מחירון 8.00 )
0.00 ₪ 0.00 ₪
8.  
פרטי הלקוח
  • *  • *


  • *

  • *
פרטי האשראי
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *