HE  EN
הפקת מוצר מידע דיגיטלי
נא לקרוא בעיון! בביצוע התשלום הנך מאשר/ת את כל התנאים לעיל.
 1. ההפקה כוללת בימוי, צילום בסטודיו במצלמה אחת, סאונד, תאורה, עריכת וידאו, והכנה לשידור.
 2. הסרטים יערכו בהתאם לתסריטים והנחיות שיסוכמו מראש עם הלקוח.
 3. הצילומים בסטודיו יוצגו ללקוח בזמן אמת והוא יאשר אותם במקום לשביעות רצונו.
 4. כל הסרטים יערכו בסגנון זהה - רקע בצבע אחיד וכותרות מעוצבות מופיעות על המסך.
 5. בתחילת כל סרטון יופיע בפינת המסך לוגו קטן של ״גלימפס״ למשך כמה שניות.
 6. במידת הצורך יערך סבב עריכה נוסף אחד בלבד לסגירת גרסה סופית של הסרטים.
 7. צילומים, משמרות עריכה, גרסאות וסרטים נוספים יהיו בעלות נוספת לפי דרישה.
 8. הסרטים הסופיים יימסרו ללקוח באינטרנט כקבצים באיכות גבוהה וללא חומרי גלם.
 9. התשלום הסופי ימסר ע״פ כמות שעות הצילום וכמות הדקות הערוכות שנעשו בפועל.
 10. גלימפס רשאים לעשות שימוש בחומרים המצולמים לצורך שיווק של עצמם בכל מדיה.
 11. ביצוע התשלום מהווה הסכמה לכל התנאים והלקוח מתחייב לא להציג כל טענה, או דרישת פיצוי.
סה"כ לתשלום:
790.00
  תיאור מחיר יחידה כולל מע"מ כמות סה"כ לפני מע"מ סה"כ
1. שעת צילום סטודיו למוצר מידע 675.21 790.00 675.21 790.00
2. עלות דקה ערוכה (כמות דקות משוערת) 162.39 190.00 0.00 ₪ 0.00 ₪
3. כתוביות בעברית לדקה 83.76 98.00 0.00 ₪ 0.00 ₪
4. איפור 418.80 490.00 0.00 ₪ 0.00 ₪
פרטי הלקוח

פרטי האשראי