29/12 שישי אתגרי - מעלה יאיר, מעלה זרון

המכירה הגיעה לכמות המקסימלית