17/2, שבת - צפון מדבר יהודה ומרסבא

המכירה הסתיימה